Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

Soubor lidových staveb Vysočina je od roku 2004 pověřeným Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v Pardubickém kraji. Odborná činnost regionálního pracoviště je vykonávána na základě Usnesení vlády č. 571 z roku 2003.

Podílí se na vytváření a správě Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje. Na tomto Seznamu jsou zatím zapsány tyto jevy:

 1. Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, zapsáno v roce 2013
 2. Východočeské loutkářství, zapsáno v roce 2013
 3. Vodění Jidáše, zapsáno v roce 2013
 4. Stínání kohouta, zapsáno v roce 2014
 5. Velikonoční věneček a strom ve Střemošicích, zapsáno v roce 2015
 6. Věneček ve Vejvanovicích, zapsáno v roce 2016
 7. Tradiční výroba dýmek na Prosečsku, zapsáno v roce 2016
 8. Ruční výroba žinylkových textilií v Hlinsku, zapsáno v roce 2017

 

 

Od roku 2015 Pardubický kraj oceňuje řemeslníky udržující tradiční řemeslné postupy titulem Nositel tradice Pardubického kraje. Dosud byli oceněni:

 1. Zdeněk Bukáček, Krouna - soustružené hračky, titul udělen v roce 2015
 2. Ladislav Chládek, Výprachtice - hračky štípané ze soustruženého bloku, titul udělen v roce 2015
 3. Jiří Myška, Studnice - sekernické práce, titul udělen v roce 2015
 4. David Stejskal, Pardubice - tradiční tesařské práce, titul udělen v roce 2015
 5. Josef Fidler, Hlinsko - výroba žinylkových textilií na ručním stavu, titul udělen v roce 2016
 6. Lenka Kmošková, Sebranice - pletení nádob ze slámy, titul udělen v roce 2017
 7. Jan Rejman, Vysoké Mýto - řezbář, titul udělen v roce 2017

 

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2016 - 2020

Metodika pro zpracování nominačního návrhu k zápisu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje

Metodika pro zpracování nominačního návrhu pro ocenění řemeslníka titulem Nositel tradice Pardubického kraje

Metodika pro zpracování nominačního návrhu pro ocenění řemeslníka titulem Nositel tradice Pardubického kraje - návrhový list

 

Další informace z oblasti ochrany nemateriálního kulturního dědictví lze nalézt:

http://www.lidovakultura.cz/

http://www.nulk.cz/

https://www.mkcr.cz/