Vezmi cep, pojď na mlat

Oživlé památky

  • Veselý Kopec ()
  • 12. 8. 2017
  • 9.00–17.00
  • 100 Kč a 70 Kč, rodinné vstupné 270 Kč
Ukázka práce na povříslovači

"Vezmi cep, pojď na mlat..." Těmito slovy začíná říkanka, jíž se mlatci udržovali v rytmu při mlácení obilí cepy. Uvozuje také náš dnešní program, který se věnuje tradičnímu hospodaření. Budete mít možnost vidět ukázky tradičního zpracování plodin a některé z nich si budete moci také vyzkoušet. Ožijí tak mnohá stavení na Veselém Kopci.